Поздравления

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ ТАТЯНА ТАНАСОВА-ТОДОРОВА!

     До сега за Татяна Танасова – Тодорова  по много, по-професирнално и по-чуствително  от Георги Барбаров никой не е написал. Като публикуваме неговото толково душевно посвещение за нашата талантлива землячка Българската Община в Република Молдова изпраща своите най-сърдечни поздравления на още съвсем  малко оценена поезия на Татяна Танасова-Тодорова.

АЗ ЧАКАХ ТВОЯТА РЪКА…

   «Това съм аз» е първата стихосбирка на Татяна Танасова-Тодорова, способна да радва и сега, след години. За стиховете й отдавна се събирах да напиша,  впечатленията от тях и до ден днешен остават силни. Питам се – с какво ме привличат стихотворенията на Татяна, с каква магия ме опиват? И бързам да отговоря – със омайващата чистота на чувствата, която не всеки поет може да си позволи по причина, че се е отдалечил от началото си по не зависящи само от него обстоятелства, а може би и напълно подчинени на капризите му. На места си мислих, че чета изповед на  ученица, доверила на възрастните дневника си за първата любов. Голямо мъжество е необходимо за такава крачка! Или – увереност в собственните сили, в доброжелателността на читателите, на колегите-поети. Важи мисълта, че си се взел да вършиш своята работа, да изпълняваш призванието си, че вървиш по своя път и всяка крачка по него открива симплата глъбина на красотата на този живот. Открива го пред теб, а ти вече си задължен да предадеш тези усещания на следващите редом с тебе, прекалено заети с дреболии. Стиховете на Татяна  са такива детски и чисти! Да, има опасност, че ще загубят те нещо от докосване на чужд поглед, от намеса на чуждо сърце и чужд вкус. Читателите откриват незначителни детайли, изтъркани думи, измислени чувства – дробят с друга дума творбата, а то само цяла трябва да я виждаш, да я приемаш.

Важная информация

П В С Ч П С В
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31