Срокът на извънредната епидемична обстановка е удължен до 30.04.2021 г.

УВАЖАЕМИ СЪНАРОДНИЦИ,

Посолството на Република България в Република Молдова има честта да ви уведоми, че с решение на Министерския съвет на Република България от 26.01.2021 г. срокът на въведената в Република България извънредна епидемична обстановка е удължен до 30.04.2021 г.

В тази връзка, със заповед № РД-01-50/26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването на Република България от 1.02.2021 г се въвеждаизискване всички лица, независимо от тяхното гражданство, които влизат в Република България да представят документ, показващ отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизането в страната изследване по метода на полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19 (PCR test/negative).

Български граждани и членовете на техните семейства и лица със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България могат да влязат в Република България без представяне на отрицателен тест за наличие на COVID-19, но същите ще бъдат поставени под карантина за срок от 10 дни.

Подробна информация за въведените в Република България мерки за ограничаване разпространението на COVID-19 могат да бъдат намерени на интернет страницата на Министерство на здравеопазването на Република България:

https://www.mh.government.bg

 

Кишинев, 27януари 2021 година 

 

Важная информация

П В С Ч П С В
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31