СТОЖЕР НА БЪЛГАРЩИНАТА В ПАРКАНИ!

       Днес е сложно да отговориш на въпроса «На кого повървя по-много, на Вас, уважаеми Петр Иванович, че на изборите за кмет на най-голямото българско село извън България неговите жители Ви оказват вече много години абсолютно доверие, или на самите парканци, които виждат и вярват, че и в най-сложни кризисни времена, Вие правите и невъзможното да запазите както икономическото положение на Паркани, така и неговият национален български колорит.

     Вие започнахте Вашето кметство с Боже Благословение завършване и откриване на величествения Храм в с. Паркани, носящ име «Архистпатиг Михаил»! На парканците двойно им повървя, защото Вие се съгласихте да бъдете избран и за председател на Българската община на село Паркани.

Вие разработихте цялостна программа, която обхваща не само календарни дати, различни държавни и църковни празници, а представлява цялостна перспективна система, която обхваща съхраняване, запазване, осигуряване и развитие на образователни, езикови, културни ценности и народни традиции, всички компоненти на българската националнокултурна идентичност! Радвами се, че тези Ваши инициативи бяха поддържени от всички жители на Паркани, независимо от националната им идентичност. В Паркани винаги е царувал междуетнически мир и съгласие!

      Не можем да не отбележим и Вашето активно участие в работата на Асоциацията на българите по света и в сесиите на Световният Парламент на българите, чийто депутат сте избран на нов срок.

       Вашето кметство в най-голямото българско село Паркани отдавна диктува общо желание този голям и над 200 години не изсъхващ язовир на родолюбие и българщина в най-скоро време заслужено да получи статус на град. Радвами се, че именно в Паркани с помощтта на България е установен един от най-красивите паметници на великият и безсмъртният Васил Левски. Но най-важното е уважението и поддръжка от народа, което Вие заслужихте с Вашата ползотворна дейност, с грижливост за неговите проблеми, с радостни усмивки на младите и малките, с Вашето постоянно внимание към живота на хората, за да не изчезват надеждите им за по-добро бъдеще.
      Пожелавами Ви да имате здраве и сили и по-нататък да вършите Ваши важни и добролюбиви дела. Щастие, благополучие и много любов.

Честит Рожден ден!

Управителният Съвет на Българската община в Република Молдова!

Важная информация

П В С Ч П С В
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31