Честит рожден ден на Николай Червенков!

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н   А Д Р Е С

 

ДО
ПРОФЕСОР НИКОЛАЙ ЧЕРВЕНКОВ,
ДОКТОР НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ НАУКИ

    Многоуважаеми професор Николай Червенков!

   Управителният съвет на Българската община в Република Молдова от все сърце Ви поздравява по случай на Вашият 70-годишен юбилей!
     Искаме да подчертаем, че в условията, когато рухна не само съветската империя, а заедно с нея и самата система, в новите независими държави, в това число и в Молдова,  никой не можеше или не искаше да мисли за спасяването на научната българистика, която имаше и традиции, и голям брой на изследватели! И само Вие не останахте безразличен към бъдещето на научната българистика в Молдова! Заедно със своите най-патриотично настроени съратници и колеги, преподаватели и ентузиасти приехте решение за създаването на Научно Дружество на българистите в Република Молдова като форма на защита и спасяване на цяло научно направление. От първите крачки Вие проявихте големи организаторски качества, ставате признат лидер и общественик от републикански мащаби и влиятелна фигура както сред българската общност в Молдова, сред научната общност в България и властните структури в Република Молдова. Благодарение на Вашите усилия бяха създадени сериозни условия не само за спасяването, но и за развитието на научната българистика, в нейната разнообразна система.

    Не случайно след откриването на Тараклийския държавен университет «Григорий Цамблак» Вие бяхте избран за първият му ректор. Вашата многодишна трудова дейност в различни академични, държавни и общественни организации ставаше мощен тласък за укрепването на традиционните дружески връзки и отношения между Молдова и България, между нашите държави и народи.

     Вашият научен принос се изброява с стотици научни монографии, статии, научни сборници, материали от научни конференции, история на български села в Молдова и Украйна и много други. Вашето дело продължават Вашите многобройни ученици. Заедно с Вас ние се радваме, че Своят 70-годишен Юбилей председателят на Научното дружество на българистите посреща с мисли и планове за бъдещи научни творби и изследвания по историята на бесарабските българи, историята на Българското Възраждане, подготовка на нови ученици магистри и докторанти!

     Щастливи сме, уважаеми Николай Николаевич, да Ви поздравим с 70-годишният Ви Юбилей и да Ви пожелаем на Вас и Вашето семейство здраве, щастие, нови научни постижения, благополучие и всичко най-добро.

     От името на Управителният Съвет на Българската община в Република Молдова,
Председател на БОРМ                                           Федор Сабий

Важная информация

П В С Ч П С В
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31