Важни гости от Молдова са в Сливен

Днес в Сливен по покана на Обществения съвет за сътрудничество с бесарабско-таврийската диаспора - център Сливен, гостува Нина Топалова от Молдова, заместник-председател на Световния Парламент на българите по света, председател на Обществения съвет за сътрудничество с БТД за Молдова и член на Управителния съвет на БОРМ/Българска общност в Република Молдова/- републиканско, неправителствено, неполитическо обединение, създадено за свободното волеизявление на българските граждани в Република Молдова, основаващо се на общностните интереси за възраждането и развитието на българската национална култура, съобразно устава на БОРМ/.

Нина Топалова и Соня Келеведжиева - председател на Обществения съвет за сътрудничество с БТД-Сливен, имаха няколко официални срещи: с Кмета на Сливен - г-н Кольо Милев, с Областния управител Корнелий Желязков, с депутатите Валери Жаблянов и Деян Дечев, на които поставиха проблемите на Обществените съвети от Сливен и Молдова, свързани с въпросите за сътрудничество. Обсъден бе и Законът за българите в чужбина, концепцията за местно социално- икономическо развитие на Югоизточен икономически планов регион, която включва: идентифициране на бесарабско-таврийските българи, живеещи на територията на област Сливен; подготовката на съвместни европейски и национални проекти; работата по сключените договори между Мелитополския педагогически университет „Богдан Хмелницки“ и Технически университет Сливен и отделните научни звена; обмена на кадри, съвместните дейности между културни институти и училищата в регионите; реализирането на идеи за трудова борса, транспортен коридор и др.

В късния следобед се проведе заседание на Обществения съвет за сътрудничество с БТД-Сливен, на което Соня Келеведжиева представи Нина Топалова и я запозна с дейността на Съвета през изминалата една година, а Нина Топалова представи БОРМ, дейността на Световния Парламент  и работата на Обществения съвет, създаден по примера на Сливен. В работата на Обществения съвет участие взе Кметът на Сливен и Наталия Краско от Мелитополския ОбС за сътрудничество с БТД. Заседанието  взе важни решения за бъдещата съвместна дейност между Съветите на Сливен, Молдова, Украйна. Общественият съвет се срещна и с гостуващата на Тракийски университет - Сливен работна група от Мелитополския университет. Зам. председателят на Съвета в Сливен Иван Иванов представи дейността им, запозна Нина Топалова и с реализирани вече проекти между селата от Сливенски регион и Украйна.

По-рано днес Нина Топалова гостува на кметовете на Гавраилово и Трапоклово - Димитър Андреев и Кирил Атанасов, срещна се и с новия директор на РИМ-Сливен - Николай Сираков, с работници от музея, обсъдени бяха предстоящи съвместни дейности. Гостенката ще посети исторически и културни забележителности на Сливен и региона.

 

 

Оригинала виж тук

Важная информация

П В С Ч П С В
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31