Блоги

ТВОРЧЕСКИЙ КЛУБ ""ВДОХНОВЕНИЕ" - Димитър Боримечков.

Друзья и коллеги,

"ПОЭТИЧЕСКОЕ ВДОХНОВЕНИЕ" от Димитър Боримечков.

Всем друзьям и любителям поэзии -
читайте и завидуйте,
не доставая из... паспортину...
 
"ПОЭТИЧЕСКОЕ  ВДОХНОВЕНИЕ" 
 
Сборник поэзии и прозы членов
творческого клуба "ВДОХНОВЕНИЕ" 
 

ТВОРЧЕСКИЙ  КЛУБ  "ВДОХНОВЕНИЕ"

24 МАЙ - ПРАЗНИК НА ДУХОВНОТО НАЧАЛО, НА ПИСМЕНОСТТА

Празникът 24 май отмина. Но вълнуващите мигове от него останаха. Надълго, в душата и сърцето ни. Ще ни има ли, ще пребъде той во веки веков. Като символ на славянското единство, българската духовност  и писмеността на славянските народи.

Всички братя, все така всеотдайно работете за българската кауза и за българското слово - с неизкореним български дух.

Димитър БОРИМЕЧКОВ

 

за другарите от Пловдив

Благодаря ви че посещавате нашият сайт. Обадете се да се запознайме.  Може ние вече сме запознати?

Желая ви  здраве, успехи, щастие и винаги да сте активни!

с уважение Нина Топалова.

ЕТНОЛОГИЯ

Особенности на жилището при българските преселници в Бесарабия
Д-р Галина Манолова
Mail: gali@mail.bg

Традиции

Махленските сбирки “дернеците” – специфична особеност на българските преселници в Бесарабия
Д-р Галина Манолова
Mail: gali@mail.bg

Изследването на махленските сбирки “дернеците” е продиктувано поради причината, че до наши дни българските преселници в Бесарабия на тези сбирки общуват предимно на своите родни “домашни” езици. Проучването на тези места е от значение, тъй като самото им организиране преселниците запазват от своята прародина, което до една степен се явява специфична особеност, присъща само на тази преселническа общност.

ИСТОРИЯ

Ролята на държавната политика за етническото определяне на българските преселници в Бесарабия
Д-р Галина Манолова

Изследванията за най-голямата българска колония, която повече от двеста години се намира извън България остават до наши дни актуални. Това обстоятелство таи редица причини, една от които има чисто политически характер. Ако през XIX в. българските преселници в Бесарабия представляват единна българска преселническа общност, то в наши дни тя представлява две различни по държавен и политически статут общности, състоящи се от (българи и гагаузи).

Важная информация

П В С Ч П С В
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31