град Бендери

Бендéри (от персидския – пристанеще, пристан), най-древен и втори по размер град  в Приднестровье.

Намира се в юго-западната част на републиката на правия бряг на Днестра. Едър промишлен център, главен порт на Днестра, най-едрия възел на Приднестровския железен път. 105 010 жители (2004). Първото указание през 1408 г. В началото на XVI в. е захватен от турци. През 1709–1713 г., след поражението в Полтавската битка, под стените на Бендерската крепост се криеше шведския крал Карл XII. По време на руско-турските войни през XVIII–XIX в. руските войска три пътя заемаха Бендери (1770, 1789, 1806). По Бухарестския мирния договор през 1812 г. в състава на Бесарабия е  присоединен към Русия. От 1818 г. е окръжен град. През 1918–1940 г. е окупиран от Румъния, 28 юни 1940 г. възсъединен със СССР. През 1941–1944 гг. немецко-румънските нашественики почти напълно унищожиха Бендери. На 23 август 1944 г. градът беше освободен от Червената Армия. От 1990 г. в състава на Приднестровската Молдовската ССР (от 1991 – ПМР). През лятото 1992 г. е силно разрушен в резултата на въоръжена агресия на Република Молдова.

В Бендери се родиха: академики К. К. Гедройц (1872–1932), Л. С. Берг (1876–1950), Е. К. Фёдоров (1910–1981); Заслужен летчик на СССР С. А. Шестаков (1898–1943); Герой на Съветския Съюз С. И. Полецкий (1907–1945). Исторически град на СССР (1986), Орден на Републиката (ПМР, 1995), Орден на Суворов II ст. (ПМР, 2008), Орден «Миротворец» II ст. (2008).
 

По данните на 1989 година населението преброяваше 138040 човека, от тях българи - 3814 човека или 2,8 %.

По-подробно може да се почете на сайтите Бендеры 1408-2008,    Википедия о БендерахБендеры , Бендеры - прошлое, настоящее, будущее.

Важная информация

M T W T F S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31