Телевизионно предаване „На Буджакска вълна” - гр. Кишинев

Телевизионно предаване „На Буджакска вълна” - гр. Кишинев
емисия на български език
Обществена компания «Телерадио-Молдова», телевизия «Молдова-1»
Телевизионното предаване на български език стартира през 1986 г. по Първи национален канал “Молдова-1” (сега Обществена компания "Телерадио-Молдова", телевизия "Молдова-1"). Емисията на български език е към редакцията “Съдружество” ("Комунитате"). “На Буджакска вълна” се излъчва 2 пъти месечно (първи и трети вторник) с времетраене 30 мин. Емисиите на български език се излъчват с титри на румънски. Тематичната насоченост на предаването - социално-културен живот на българи в Молдова (отразява социални и битови проблеми, култура, традиции, история и езиково наследство на българите в Молдова). Основната задача е да информира, да поддържа връзка със сънародниците, както от България, така и по света, и да изгражда по-тесни отношения между тях. Аудиторията на предаването наброява 300 хиляди, от които 80 хиляди са българи в Молдова.
Главен редактор на ред. "Комунитате": Тамара Котосова-Саапега
Редакционен екип: Евилина Швидченко (редактор), Луминица Флоря (режисьор)
Пощенски адрес за кореспонденция:
Chişinău, şos.Hînceşti, 64, televiziunea „Moldova-1”, redacţia „Comunitate”
Тел.: +373 22 721891
Факс: +373 22 721928
E-mail: comunitate@mail.ru
              jurnalist-1@mail.ru
              devoika@yandex.ru
Уеб-сайт: www.trm.md

Важная информация

M T W T F S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31