Колибабовка - една от дъщерите на Твърдица.

 

 Всеки, който минава през село Саратени по трасата Леово - Кишинев вижда един пътен указател с надпис  "Колибабовка 8 км".  И рядко кой се е замислял за уж трагичният смисъл на названието Колибабовка на български език . Обратно, то има някакво весело-шеговито възприемане и  предизвиква, особено у младежите и децата, усмивка. Наистина названието Колибабовка не е свързано с отношения между някой с баба си, а с фамилията на конкретна личност Максим Колибаба, за когото още ще говорим по долу.                                                                                                                                                                                       На 12 юни 2011 година  село Колибабовка Леовски район отбелязва вековен юбилей от основаването. 

Тържествата започнаха от посрещане с хляб, сол и червено вино от кмета Георги Шавриев и облечени в български национални  носии девойка и младеж на най-скъпи гости: извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Молдова Георги Панайотов, депутат в Парламента на РМ Раиса Аполски, генерален директор на Бюро по междуетнически отношения Елена Белякова, председател на Леовски район Ион Гудумак , председател на Българската Община в РМ Федор Сабий, председател на Научното дружество на българистите Николай Червенков и др.
            Юбилеят на селото се проведе като храмов ден  на Празник "Св. Троица", много почитаем в Колибабовка. Не случайно, че и църквата носи име "Храм на Свети Дух". От каквото място не погледнеш се виждат позлатените купола на църквата, а от стъпалата й се открива цялата панорама на Колибабовка. В успореден път се  убеждаваш, че църквите и храмо
вете се изграждат на най-хубавите места. И днес службата в църквата и настроението на хората бяха особено празнични и тържествени.
            Централно място в тържествата стана церемонията на откриването на Паметника в чест на основателите на Колибабовка.
            Извънреден и пълномощен посланик на България в Молдова Георги Панайотов поздрави колибабовци с празника им с много топли думи и пожелания. Но особено развълнува всички неговата характеристика на Колибабовка. В мислете се, уважаеми сънародници, колко концентрация на интеллект и родолюбие съдържат следните думи на българския посланик: "Колибабовка е много здраво българско село с твърдишки корен. "Като изрази възхищението си от  запазването на българщината г-н Панайотов призова всички и по-нататък да продължават делото на своите прадеди.
            Председателят на Леовски район Ион Гудумак отбеляза особения трудов характер на колибабовци и тяхното родолюбие, известно в целия район.
            Депутат в Парламента на РМ Раиса Аполски предаде на колибабовци лични поздравления от и.д .Президент, Председател на парламента на РМ Мариан Лупу. Тя отбел
яза огромните изпитания, които преживяха българите в Молдова и изрази благодарност на предишните поколения, които създавали материални и културни богатства в селото. Тя изрази мнение, че ще дойде време и нашата страна ще си върне названието - Цъвтяща Молдова.
            Генералният директор на Бюро по междуетнически отношения Елена Белякова поздрави всички с Празника , пожела училището в Колибабовка да стане Лицей и завърши изказването си с думи: "Искам да кажа на всички българи в Молдова, че то
ва, което вие запазвате, своите традиции и родния си език , и предавате на децата е прекрасно. Българите в Молдова демонстрират пред всички как трябва да знаеш и обичаш своите език и култура."
            Впечатлително и емоционално беше изказването на председателя на Българската община в РМ Федор Сабий. Той отбеляза, че първите жители на Колибабовка не избягнали от Твърдица.Те не ги било страх от работа. Те си купили земята от недостигането й и готовност да работят, което подтвърждават вече сто години. Днес те не са преселници на чужда земя, а стопани на купена за пари от своите прадеди земя. Като отбеляза голямата роля на България за изучаване на български език, литература и история, г-н Сабий положително оцени и свободното владеене на молдовски език в Колибабовка. Но той отбеляза също и това, че ние се гордеем, че владеем и стар майчин български език, който спаси  бесарабските българи от асимилация и позволи да си запазят своята самобитност и наци
онална идентичност .
            След това в сградата на кметството бе открит Музей на селото.
            От 1138 жители на Колибабовка рядко кой остана вкъщи. Културният дом на селото беше препълнен. Тържесвеното заседание започна с доклад на кмета на селото Георги Шавриев за историята на Колибабовка. Тя започва в 1911 година , когато селяните , основно от Твърдица, а също от Кирсово и Делени създават 4 дружества и купуват земя , на която ще се появи бъдещата Колибабовка. Отначало селото нямало название, няколко години неофициално се казвало "Нова Твърдица". Първият, който съобщава, че маркиза Екатерина Дескидони си продава земята  бил земския началник на Комратска и Чимишлийска волост Максим Колибаба. Същият в 1916 година обещал на  жителите, че ако те нарекът селото на неговото фамилно име , той ще помогне да построят училище. Тарикатите българи се съгласили и нарекли селото Колибабовка.
           Имаше много изказвания за миналото на селото и особено много за неговите известни и прочути личности. Голям празничен концерт беше даден от вокално-инструментален ансамбъл "Младост" и детски ансамбъл "Родничок"("Язовирче").
            Особено интересна беше своеобразна презентация на книгата на Иван Пасков "Колибабовка". Болгарское село на севере Буджака. За самата книга много добри думи бяха казани от нейният научен редактор д-р-хаб. по история Николай Червенков. Но най-подробен разказ за своето творение направи авторът и Иван Пасков. Ще отбележим само , че книгата е написана върху богат исторически материал, с огромна любов към колибабовчани и е голям принос в историята на българската общност в Молдова. Ще се надяваме, че след годишно очакване от момента на най-големи обещания скоро ще бъде отпечатана и книгата "Българите в Република Молдова".
            Още много имаше веселии и наздравици. Юбилеят за 100-годишнината на Колибабовка се получи и исторически, и църковен, и народен. Ние завършваме своя разказ за този незабравим за Колибабовка ден и пожелаваме да пази Бог българите в Молдова.
      
                               Управителния Съвет на Българската община в Република Молдова           

Важная информация

M T W T F S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31