Комратски държавен университет - гр. Комрат

Комратски държавен университет - гр. Комрат
Катедра “Българска филология”
Катедрата е основана през 1994 г.
Зав. катедра – доц. д-р Васил Кондов
Моб. тел. - 00 373 7959232
Адрес за кореспонденция:
Република Молдова
гр. Комрат
ул. Голоцана, 17
Молдова
тел.: 00373 298 2 43 45
          00373 298 2 56 96

Важная информация

M T W T F S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31